ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมศิลปินขับขานซอล้านนา ส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ การขับซอเเละดนตรีประกอบการขับซอ อย่างยั่งยืน
Facebook Fanpage
  คณะกรรมการสมาคมศิลปินขับขานซอล้านนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  วีดีโอ
ลำดับ หัวข้อเรื่อง/ชื่อเพลง
1 ศิลปินล้านนา ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
2 ทำนองซอปี่พระลอเดินดง โดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา
3 ทำนองซอปี่ล่องน่าน โดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา
4 ทำนองซออื่อโดย สมาคมศิลปินขับซอล้านนา
5 พิธีมอบรางวัล การประกวดขับซอล้านนา วันที่ 6 กรกฏาคม 2559
เว็บไซต์แนะนำ